تیم گریفین

تیم پینت بال گریفین با حمایت مالی DYE  و همچنین تایتان یکی از بهترین تیم های حاضر در کشور و با سابقه قهرمانی آسیا و مقام سوم لیگ کشور میباشد.