باشگاه پینت بال چیتگر

یکی از پرطرفدارترین باشگاه های شهر تهران با موانع بادی تایتان